Perast – Kotor

Perast je malo primorsko naselje u crnogorskoj općini Kotor. Najveći je spomenik Boke kotorske (Crne Gore). Cijeli je kameni i na kamenu. Njegovo glavno obilježje su mnoge palače, crkve i kamene kuće. U 14 st. postojalo je brodogradilište.

Kotor je jedan od najstarijih gradova u Crnoj Gori. Stara Mediteranska luka u Kotoru okružena je impresivnim zidinama koje je gradila Republika Venecija te venecijanski utjecaj ostaje dominantan u gradskoj arhitekturi.

Ovo je jedinstvena prilika u kojoj ćete najviše naučiti o Crnoj Gori u jednom danu.

Book Now!